Διαχείριση τσαρτερ

Υπηρεσίεσ διαχείρισησ γιοτ

Εάν είστε κάτοχος ενός γιοτ και θα θέλατε να κερδίσετε κάποια επιπλέον χρήματα ή απλά να καλύψετε κάποια έξοδα ο ιδανικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να θέσετε το σκάφος σας στα χέρια της Orvas Yachting που βρίσκεται στο Split στη Μαρίνα Aci. Το πρόγραμμα διαχείρισης τσάρτερ γιοτ αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες όπως: εύρεση αγκυροβόλιου στη μαρίνα, συντήρηση του σκάφους, κρατήσεις, καλωσόρισμα των επιβατών και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, χαλάρωση και ξεγνοιασιά στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.

 

Κατά το πρόγραμμα διαχείρισης γιοτ, η Orvas Yachting έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

• Η Orvas περιλαμβάνει το σκάφος στον κατάλογό ναυλώσεων της, το διαφημίζει στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, παρέχει υπηρεσία κέντρου κρατήσεων και διασφαλίζει τη μέγιστη χρήση του σκάφουςαπό πελάτες.

• Η Orvas θα πραγματοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί, όπως καθαρισμό, συντήρηση και επισκευή του παραπάνω σκάφους, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία.

• Πριν από την πρώτη περίοδο ναυλώσεων, η Orvas θα επιθεωρήσει το σκάφος και να ελέγξει εάν πληροί τα πρότυπα που απαιτούνται για να φιλοξενήσει επιβάτες για αρκετές ημέρες. Σε περίπτωση που απαιτούνται αναβαθμίσεις, θα γίνει μια γραπτή έκθεση για όλες τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, μαζί με επεξήγηση των κανονισμών, απαιτήσεων, τα έξοδα και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

• Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (σαιζόν), η Orvas θα εξετάσει το σκάφος μετά από κάθε περίοδο ναυλώσεων. Αυτό περιλαμβάνει εξέταση του κύτους, την κατάσταση του κινητήρα, την κατάσταση του εξοπλισμού πλοήγησης και απογραφή του εξοπλισμού του σκάφους. Η Orvas θα κανονίσει όλες τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις, καθώς να γνωστοποιήσει στον ιδιοκτήτη τα ευρήματα και τις απαραίτητες επισκευές.

• Κατά την επιστροφή του σκάφους από ένα ταξίδι, η Orvas είναι υποχρεωμένη να καθαρίσει ολόκληρο το σκάφους, καθώς και – μια φορά το μήνα – την ίσαλο γραμμή του σκάφους με μια βούρτσα και σφουγγάρι, χρησιμοποιώντας μια μικρή λέμβο.

• Εάν ο ιδιοκτήτης κάνει ιδιωτική χρήση του σκάφους, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει καλά το σκάφος και να παρέχει ένα δύτη, ή να καταβάλει στην Orvas το ποσό των 100,00 € – € 120.00 για να αναλάβει τον καθαρισμό με δύτη.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Orvas θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες φροντίδες για το κάθε σκάφος

 • Στο τέλος της σεζόν, το σκάφος θα καθαρίζεται εξονυχιστικά, συμπεριλαμβανομένων του χώρου κάτω από τα πατώματα. Η προπέλα θα καλυφθεί με σφουγγάρι ή ύφασμα, ή θα φυλαχτεί σε αποθήκη. Τα πανιά θα αφαιρεθούν, θα πλυθούν και θα διπλωθούν.
 • Το σκάφος θα αερισθεί (καιρού επιτρέποντος).
 • Το σκάφος θα πλένεται και θα απολυμαίνεται μια φορά το μήνα μαζί με τη λέμβο (εκτός αν έχει διπλωθεί και αποθηκευτεί).
 • Ο κινητήρας θα μπαίνει σε λειτουργία δύο φορές το μήνα και θα ελέγχεται η μπαταρία.
 • Όλες εργασίες που απαιτούνται για το κύτος, τις πλευρές και το κατάστρωμα (κλείνοντας μικρές εγκοπές και ζημιές, γυάλισμα)
 • Σε εύθετο χρόνο, πριν την έναρξη της σεζόν ναυλώσεων, η Orvas θα συντηρήσει το σκάφος και θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
 •  Συναρμολόγηση του εξοπλισμού του σκάφους και εξασφάλιση της ακεραιότητας αυτών καθώς και των λειτουργιών του σκάφους.
 • Μία φορά το χρόνο, όλες οι επιφάνειες teak (ξύλο) θα βερνικώνονται εκ νέου (υλικό που θα παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του σκάφους) και θα γυαλίζονται οι πλευρές.
 • Δύο φορές ετησίως, όλες οι προστατευτικές ανοξείδωτες μπάρες και οι βάσεις στύλων θα γυαλίζονται
 • Εργασία που γίνεται στο υποβρύχιο κύτος κατά τη διάρκεια αντιρρυπαντικών.

 

Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξοπλίσει το σκάφος σύμφωνα με το προσαρτημένο κατάλογο απογραφής, εξασφαλίζουν την τεχνική αρτιότητα του πλοίου, μαζί με όλο το συνοδευτικό εξοπλισμό του και να διασφαλίσει ότι η κατάσταση και η κυριότητα του σκάφους είναι πλήρεις και ακριβείς. Το σκάφος πρέπει να εξοπλιστεί πλήρως για πλεύση και διαμονή αρκετών ημερών, συμπεριλαμβανομένης μια πλήρης δεξαμενή καυσίμων και όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται από τους κανονισμούς.

By continuing to browse or by clicking “Accept” you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie policy | Privacy Policy

Privacy Preference Center
Close

Your Privacy

https://orvasyachting.com/ appreciates your interest in its products and your visit to this website and respects the privacy and the integrity of any information that you provide us as a user of this Site. The protection of your privacy in the processing of your personal data is an important concern to which we pay special attention during our business processes.

Privacy Policy

Απαιτείται
Personal data collected during visits to our websites are processed by us according to the legal provisions valid for the countries in which the websites are maintained. Our data protection policy is also based on the data protection policy applicable to orvasyachting.com.

Cookie Policy

Απαιτείται
orvasyachting.com uses cookies and similar technologies, such as HTML5 web storage and local shared objects (all referred to as ‘cookies’ below), to record the preferences of users and optimize the design of its websites. They make navigation easier and increase the user-friendliness of a website.

Essential cookies

These cookies are essential for websites and their features to work properly. Without these cookies, services such as the boat search may be disabled.

Cookies used

 • WordPress Απαιτείται
 • MailChimp Απαιτείται

Performance Cookies

These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites more specifically to your needs and thereby improve what we offer you. These cookies do not collect personal data. Further details on how the information is collected and analyzed can be found in the section ‘Analysis of usage data’.

Cookies used

Third-party cookies

These cookies are installed by third parties, e.g. social networks. Their main purpose is to integrate social media content on our site, such as social plugins.

Cookies used