Čarteru pārvaldība

Jahtu Pārvaldes Pakalpojumi

Ja jūsu īpašumā atrodas jahta un jūs vēlaties papildus nopelnīt ar to vai vienkārši segt jahtas uzturēšanas izmaksas, tad visideālākais veids, kā to darīt, ir ievietot jahtu „Orvas Yachting” čarteru flotē, kas atrodas ostā „ACI Marina Split” un slēgt čartera līgumu. Mūsu jahtu čarteru pārvaldības programma sastāv no dažādām aktivitātēm: atrast piestātni jahtai konkrētajā ostā, jahtas uzturēšana, jahtas rezervēšanas iespēju nodrošināšana, klientu uzņemšana un visi administratīvie pakalpojumi bāzes stacijā. Šādā veidā mēs jahtu īpašniekiem sniedzam lielāku drošību, prieku un prāta mieru par jahtu.

 

Jahtu pārvaldības programmā Orvas Yachting ir šādi pienākumi:

 • Orvas iekļauj konkrēto ūdens transportu čarteru katalogā, tirgo to gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, piedāvā centralizētu rezervēšanas sistēmu un nodrošina maksimālu ūdens transporta lietošanu no klientu puses.
 • Orvas veiks visus pakalpojumus, par kuriem slēgta vienošanās, piemēram, konkrētā ūdens transporta tīrīšana, apkope un remonts.
 • Pirms pirmā čartera perioda, Orvas pārbaudīs konkrēto ūdens transportu un noteiks, vai tas atbilst standartiem, kas nepieciešami, lai varētu uzņemt klientu vairākas dienas. Gadījumā, ja nepieciešami uzlabojumi, tiks izstrādāts rakstisks ziņojums par visiem nepieciešamajiem darbiem kopā ar noteikumu paskaidrojumu, prasībām, izmaksām un veidu kādā darbi tiks veikti.
 • Vasaras laikā (čartera sezona), Orvas izskatīs konkrēto ūdens transportu pēc katra čartera perioda. Tas ietver arī kuģa zemūdens korpusa apskati, dzinēja stāvokli, navigācijas ekipējuma un inventāra stāvokli. Orvas nokārtos visus nepieciešamos labošanas darbus un apkopi, kā arī konsultēs īpašnieku par atklājumiem un nepieciešamajiem remonta darbiem.
 • Pēc kuģa atgriešanās no reisa, Orvas pienākums ir iztīrīt visu kuģi, tāpat arī vienu reizi mēnesī tīrīt kuģa ūdens līniju ar birsti un sūkli, izmantojot „dingi” laivu.
 • Ja īpašnieks vēlas privāti izmantot kuģi, tad īpašnieka pienākums pēc tā lietošanas ir rūpīgi notīrīt kuģi un piedāvāt ūdenslīdēju, vai samaksāt Orvas 100-120 eur, lai Orvas parūpējas par tīrīšanu un ūdenslīdējiem.

Ziemas sezonas laikā Orvas veiks šādu kuģa apkopi:

 • Sezonas noslēgumā, kuģis tiks rūpīgi notīrīts, ieskaitot telpu zem grīdas dēļiem. Dzenskrūves lāpstiņas tiks noklātas ar sūkli vai tekstilizstrādājumu, vai novietots uzglabāšanā. Buras tiks noņemtas, izmazgātas un salocītas.
 • Kuģis tiks izvējots (ja laikapstākļi to ļaus).
 • Kuģis tiks mazgāts un atsāļots reizi mēnesī, tostarp arī „dingi” laiva (ja vien tā nav jau salocīta un nolikta glabāšanā)
 • Dzinējs tiks iedarbināti divas reizes mēnesī, tāpat arī pārbaudīta akumulatora kvalitāte.
 • Veiks visus nepieciešamos darbus pie zemūdens korpusa, kuģa sāniem un klāja (nelielu plaisu un bojājumu lāpīšana, pulēšana).
 • Jau laikus pirms čarteru sezonas sākuma, Orvas apkalpos kuģi un veiks šādas pārbaudes: Iemontēt visu kuģa aprīkojumu un nodrošināt kuģa funkciju un daļu integritāti.
 • Reizi gadā visas koka virsmas tiek atkārtoti lakotas (materiālu piegāde ir kuģa īpašnieka atbildība) un sānu pulēti.
 • Divas reizes gadā tiks pulētas visas nerūsējošā tērauda margas un bāzes atbalsta stienis.
 • Tiks veikts darbs pie kuģa zemūdens korpusa apstrādes ar īpašu krāsu, kas aizsargā no rūsas.

 

Jahtas īpašnieka pienākumi

Īpašnieks aprīkos kuģi atbilstoši izsniegtajam inventāra sarakstam, nodrošinās kuģa tehnisko integritāti kopā ar papildus aprīkojumu. Īpašnieka pienākums ir nodrošināt, ka kuģa stāvoklis un īpašumtiesības ir pilnīgas un precīzas. Lai klients būtu spējīgs burāt un uzturēties uz kuģa vairākas dienas, tam jābūt pilnīgi aprīkotam, ieskaitot pilnu degvielas bāku un visu pārējo ekipējumu, kas no īpašnieka tiek pieprasīts līgumā.

By continuing to browse or by clicking “Accept” you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie policy | Privacy Policy

Privacy Preference Center
Close

Your Privacy

https://orvasyachting.com/ appreciates your interest in its products and your visit to this website and respects the privacy and the integrity of any information that you provide us as a user of this Site. The protection of your privacy in the processing of your personal data is an important concern to which we pay special attention during our business processes.

Privacy Policy

Nepieciešams
Personal data collected during visits to our websites are processed by us according to the legal provisions valid for the countries in which the websites are maintained. Our data protection policy is also based on the data protection policy applicable to orvasyachting.com.

Cookie Policy

Nepieciešams
orvasyachting.com uses cookies and similar technologies, such as HTML5 web storage and local shared objects (all referred to as ‘cookies’ below), to record the preferences of users and optimize the design of its websites. They make navigation easier and increase the user-friendliness of a website.

Essential cookies

These cookies are essential for websites and their features to work properly. Without these cookies, services such as the boat search may be disabled.

Cookies used

 • WordPress Nepieciešams
 • MailChimp Nepieciešams

Performance Cookies

These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites more specifically to your needs and thereby improve what we offer you. These cookies do not collect personal data. Further details on how the information is collected and analyzed can be found in the section ‘Analysis of usage data’.

Cookies used

Third-party cookies

These cookies are installed by third parties, e.g. social networks. Their main purpose is to integrate social media content on our site, such as social plugins.

Cookies used